Vạn Cổ Linh Thú – Khi chu du trong thế giới thượng cổ sơ khai, không chỉ có thể Phong Ấn Hung Thú, Thôn Phệ Dị Thú, thu phục Thần Thú mà còn có thể tận mắt chứng kiến Hậu Nghệ bắn mặt trời, Tinh Vệ lấp biển đi cùng với những thần thoại nổi tiếng khác. Đến Thiên Giới, đạo hữu có thể gặp gỡ Hằng Nga, Chức Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Nữ…đôi bên nhất kiến khuynh tâm, song hành Bát Hoang.

Gói nạp Vạn Cổ Linh Thú

Mệnh giá thẻ KNB Extra
50.000 VND 200 KNB 0 KNB
100.000 VND 400 KNB 100 KNB
200.000 VND 800 KNB 300 KNB
300.000 VND 1.200 KNB 500 KNB
500.000 VND 2.000 KNB 1.000 KNB
1.000.000 VND 4.000 KNB 3.000 KNB

Cách nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú tại GGcash

  • Bước 1: Nhấn vào nút “NẠP NGAY” ở phía trên để hệ thống chuyển hướng bạn đến trang nạp tiền
  • Bước 2: Nhập các thông tin đầy đủ tại trang thanh toán
  • Bước 3: Kiểm tra lại các thông tin và xác nhận thanh toán nạp thẻ
  • Bước 4: Kết thúc giao dịch, mở game để kiểm tra giá trị vật phẩm
  • Lưu ý: Sau khi thanh toán hoàn tất, chúng tôi không giải quyết khiếu nại hoàn trả thành tiền mặt.
  • nạp thẻ Vạn Cổ Linh Thú
    Nạp KNB Vạn Cổ Linh ThúNạp game Vạn Cổ Linh Thú

    E-mail hỗ trợ : [email protected] – Truy cập trang chủ Vạn Cổ Linh Thú [tại đây]